Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Alumni Club

Czym jest Initiative Alumni Club (IAC)?

Initiative Alumni Club to Klub Absolwentów Programu Hospitacji Stowarzyszenia Niemieckich Ewangelickich Przedsiębiorców Initiative e.V., który został utworzony przez byłych hospitantów tego programu: hospitacje będących w większości samodzielnymi przedsiębiorcami w celu zbudowania platformy służącej pielęgnowaniu i rozwijaniu dalszych kontaktów zawodowych i prywatnych między jego członkami.

Do IAC należą Alumni z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii, Ukrainy, Łotwy, Estonii i Rosji. W każdym z tych państw działają jednostki krajowe IAC, w Polsce jesteśmy nią my, IAC Polska. Członkowie IAC spotykają się raz do roku na dorocznym zjeździe członków Stowarzyszenia Initiative e.V.

IAC Polska

Celem IAC Polska jest wspieranie polskich członków IAC w wykonywaniu przez nich działalności gospodarczej oraz propagowanie prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia w oparciu o etykę protestancką, czyli w sposób uczciwy, solidny, zorientowanym na potrzeby społeczne i stan środowiska naturalnego, a równocześnie w zgodzie z samym sobą. Jako część Stowarzyszenia Initiative e.V. współpracujemy ściśle ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ewangelickich w Polsce.

Kontakt:

Gabriela Siegmund

Koordynator IAC Polska

E-mail: iac.polska@gmail.com