Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Anioły biznesu w Cieszynie

8 listopada 2007 Anioły biznesu w Cieszynie

W dniach 27-28. października 2007 roku odbyło się kolekne seminarium ogólnopolskie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich.

Zorganizowane zostało ono w siedzibie Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Przybyłych powitał ks. radca Janusz Sikora z Parafii Ewangelickiej w Cieszynie wraz z dyrektorem cieszyńskiego Zamku Ewą Gołębiowską i Edgarem Barcikowskim prezesem SPE. Głównym tematem były możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw z pomocą tzw. Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu SiLBAN. Specjalny wykład poświęcony temu zagadnieniu przygotował menedżer projektu SiLBAN Wojciech Grzyb. Uczestnicy zapoznali się z zasadami działania tej sieci, która powstała jako projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest zorganizowanie na terenie Śląska rynku prywatnego kapitału venture capital w formie regionalnej sieci powiązań wzmocnionej przez kontakty z tego typu sieciami w Europie i na świecie. Celem jest też poszukiwanie nowych metod i narzędzi finansowego wspomagania przedsiębiorstw oraz doskonalenia już istniejących, zmierzających do zwiększenia ich kapitałów własnych (private equity) i ich potencjału rozwojowego.

Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN realizuje swoje cele poprzez umożliwienie kontaktów między Przedsiębiorcami/Projektodawcami innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, a Aniołami Biznesu – prywatnymi inwestorami dysponującymi kapitałem i zainteresowanymi zaangażowaniem się w wiarygodne przedsięwzięcia o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu.

Z tego względu SilBAN zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez uczestników Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu, Kodeksu Etycznego Anioła Biznesu SilBAN i Przedsiębiorcy/Projektodawcy SilBAN, Regulaminu Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu SilBAN, najwyższych standardów biznesowych oraz przestrzeganie norm prawnych szczególnie w zakresie polityki poufności.

Seminarium w Cieszynie było poświęcone również prezentacji nowej strony internetowej SPE (www.spe.pl) jak i prezentacji strony www.ebazafirm.pl będącej owocem podpisanego na początku roku 2007 porozumienia pomiędzy SPE, Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Forum Firm Miasta Radlin. Prezentacji dokonali Marek Heinrich z SPE oraz Anna Kańska-Górniak z Zamku.

W części popołudniowej, oprócz licznych rozmów przedsiębiorców, uczestnicy zwiedzili Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Gościem seminarium był też Rudolf Stöhr z Hamburga jako koordynator niemieckiej Initiative, partnerskiej organizacji SPE dzięki której możliwe są praktyki zagraniczne polskich przedsiębiorców członków SPE. Seminarium zorganizowała Barbara Majętny z Ustronia będąca koordynatorem regionalnym SPE w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Seminarium w Cieszynie, zgodnie z tradycją, zakończyło się udziałem w nabożeństwie w kościele Jezusowym na Wyższej Bramie.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Michał Pilch, Teresa Pawłowska

wstecz