Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Doroczna 18-ta Konferencja Przedsiębiorców Ewangelickich w Niemczech.

24 września 2014 Doroczna 18-ta Konferencja Przedsiębiorców Ewangelickich w Niemczech.

Doroczna 18-ta Konferencja Przedsiębiorców Ewangelickich w Niemczech  odbędzie się w dniach 10-12 października 2014 r. w Rostocku.

Tegoroczna Konferencja przedsiębiorców w Niemczech odbędzie się pod hasłem :

„Kościół i przedsiębiorcy – trudne, wzajemne relacje ?

Jako miejsce spotkania przedsiębiorców ewangelickich wybrano w tym roku przepiękny Rostock.

W trakcie konferencji poruszone zostaną tematy wzajemnych relacji między przedsiębiorcami a Kościołem Ewangelickim w Niemczech. Wśród członków Stowarzyszenia Initiative e.V. znajduje się duże grono właścicieli średnich przedsiębiorstw, liczna grupa reprezentująca tzw. wolne zawody oraz wielu teologów i księży ewangelickich.

Zjazd rozpocznie się od wykładu Prezesa Konsystorza Ulricha Seelemann. Bedą to rozważania dotyczące hasła tegorocznego zjazdu.

Stronę przedsiębiorców oraz ich punkt widzenia reprezentuje Helmut Mohr, będący właścicielem fabryki obuwia, który wygłosi wykład na temat: „Wiara i wspólnota chrześcijańska jako źródło energii dla przedsiębiorców”.

Kolejnym wykładowcą będzie Dr. Hartmut Becks, który zaprezentuje temat :” Czego uczę się jako kaznodzieja od przedsiębiorców oraz przedstawicieli wolnych zawodów”

Istotną sprawą każdej dorocznej konferencji Initiative e.V. jest uczestnictwo wszystkich obecnych w Warsztatach ( Workschop), których tegorocznym celem jest odpowiedz na pytanie jak przedstawiają się te relacje w poszczególnych parafiach.

Organizatorzy Konferencji liczą, na dokonanie gruntownej analizy tych relacji, oraz przedstawienie propozycji, których realizacja zaowocowałaby polepszeniem wzajemnych stosunków między przedsiębiorcami a Kościołem, oraz spełnieniem oczekiwań w tym zakresie.

11

A

Miejscem Konferencji jak i zakwaterowania uczestników jest pięknie położony  Radisson Blu Hotel  przy Lange Straße 40.

A

A

A

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia Initiative e.V. jest wspieranie przedsiębiorczości w społecznościach ewangelickich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z metod jest organizowanie co roku w Niemczech hospitacji polegających na przeprowadzeniu seminariów dotyczących zagadnień życia gospodarczego w Niemczech oraz organizowaniu praktyk zawodowych w konkretnych przedsiębiorstwach. Uczestnikami tych hospitacji są zgłoszeni wcześniej członkowie społeczności ewangelickich w poszczególnych krajach.

Warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Stowarzyszenie SPE w Polsce pozostaje w ścisłym kontakcie ze Stowarzyszeniem Initiative e.V.  w Niemczech. Istotnym faktem jest, że zarówno Prezes oraz członkowie nowo wybranego w tym roku Zarządu SPE brali oraz biorą udział w tych hospitacjach.

W trakcie zeszłorocznej Konferencji powołany został Initiative Alumni Club (IAC) - Klub Absolwentów Programu Hospitacji. Członkowie IAC spotykają się raz do roku na dorocznym zjeździe członków Stowarzyszenia Initiative e.V.  Spotkanie ma miejsce bezpośrednio przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Zjazdu. Członków IAC w poszczególnych krajach reprezentuje wybrany koordynator.

Zarząd Stowarzyszenia SPE w Polsce oraz polscy członkowie IAC zostali oficjalnie zaproszeni i biorą  udział w tegorocznym Zjeździe Stowarzyszenia Initiative e.V w Rostocku.

Nowo wybrany Zarząd SPE postawił sobie za cel zacieśnienie współpracy z  Initiative e.V poprzez rozwijanie bezpośrednich kontaktów z członkami  Initiative e.V. Idzie o to, aby ułatwić polskim przedsiębiorcom zrzeszonym w SPE  dotarcie do odpowiednich partnerów po stronie niemieckiej.

Temat ten będzie jednym z głównych zagadnień poruszanych w czasie naszych spotkań.

W drugim dniu Zjazdu odbywa się tradycyjnie zwiedzanie miasta W tym roku będzie to  Rostock ze swoimi pięknymi kamienicami.

111

Zdjęcie przedstawia ratusz miejski.

 

 

 

 1111

Zdjęcie przedstawia kościół Świętego Ducha w Rostocku.

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd zakończony zostanie w dniu 13 10.2014 r. wspólnym uczestnictwem w nabożeństwie w tym kościele.

wstecz