Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Inwestowanie w człowieka – seminarium SPE

6 lipca 2007 Inwestowanie w człowieka – seminarium SPE

W gościnnej Parafii Ewangelickiej w Mrągowie zorganizowane zostało kolejne ogólnopolskie seminarium przedsiębiorców ewangelickich.


Trzeci rok obecności Polski w Unii Europejskiej był zachętą dla zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) do zorganizowania ogólnopolskiego seminarium poświęconego możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Odbyło się ono w budynkach prawdziwie gościnnej mazurskiej parafii ewangelickiej w Mrągowie, gdzie w dniach 18-20 maja 2007 roku spotkali się przedsiębiorcy ewangeliccy z terenu całej Polski oraz przedstawiciele Klubu Przedsiębiorcy Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, chcący zapoznać się z bieżącymi możliwościami w tym zakresie. Głównym inicjatorem organizacji seminarium był członek zarządu SPE i koordynator SPE w Diecezji Mazurskiej Władysław Wiliński. Przedsiębiorców powitał ks. Piotr Mendroch, proboszcz mrągowskiej parafii, który przygotował również modlitwę poranną w oparciu o fragment Pisma Świętego, wyznaczony na bieżący dzień. Następnie prezes SPE Edgar Barcikowski z Wrocławia przedstawił w skrócie działania stowarzyszenia już podjęte i zaplanowane na rok 2007. Szczególną uwagę poświęcił on możliwości korzystania z praktyk zagranicznych w firmach niemieckich, jaką oferuje SPE polskim przedsiębiorcom, podpisaniu porozumienia w Cieszynie, planowanemu na 2 czerwca 2007 roku podpisaniu porozumienia w Radlinie, kolejnym spotkaniom integracyjnym w różnych częściach Polski, kandydatach do nagrody Initiative oraz rozbudowie stron internetowych, mającej jeszcze bardziej poprawić przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcami i osobami zainteresowanymi współpracą z SPE i partnerami SPE w ramach tworzonego tzw. klastru. W uzupełnieniu ks. Cezary Królewicz przekazał informację z narady roboczej partnerów zagranicznych SPE z Europy Środkowej i Wschodniej, jaka odbyła się w marcu w Bonn we współpracy z Akademią Ewangelicką Nadrenii. W dalszej części zaprezentowane zostały wykłady przygotowane przez European Institute for Traiding & Development z Warszawy. Pierwszy przedstawiła Julita Wilińska. Dotyczył on budowania wartości firmy przez efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources Management). Drugi poświęcony został pomocy unijnej dla Polski na lata 2007-2013. Przedstawił go Mirosław Wróblewski, zwracając szczególną uwagę na te informacje, które są najbardziej przydatne w gąszczu danych o możliwościach pozyskiwania funduszy europejskich. Zaletą wykładu była jasność i przejrzystość oraz konkretne wskazania, gdzie i jak najlepiej szukać sposobów na uzyskanie środków unijnych w tzw. drugim okresie programowania. Prelegent skupił się, zgodnie z założeniami SPE o inwestowaniu w człowieka, głównie na Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL), który jest drugim z jedenastu priorytetów tego programu. Tylko na jego realizację przeznaczono 672 298 727 Euro. Po wykładzie uczestnicy w formie zabawy zgłaszali własne pomysły jako projekty wniosków do Unii, które oceniane były przez innych uczestników wg nowych zasad. Dodatkowo przekazane zostały obszerne materiały informacyjne zaakceptowane przez polski rząd i Komisję Europejską w listopadzie 2006 roku jako tzw. Narodowa Strategia Ram Odniesienia dla Polski (NSRO) i Narodowa Strategia Spójności (NSS). Mają one za zadanie tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, co ma z kolei zapewnić wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej zgodnie z założeniami unijnymi tzw. celów horyzontalnych.

Pojawiła się również nowa definicja Małej i Średniej Przedsiębiorczości (MŚP). Specjalny poradnik do tego zagadnienia w formie elektronicznej otrzymali uczestnicy seminarium. Umiejętność pozyskania środków unijnych będzie polegała głównie na sztuce kojarzenia pomysłów zgodnie z celami horyzontalnymi Unii. Najważniejsza będzie innowacyjność planowanych przedsięwzięć. Środki będą rozdysponowywane wg koncepcji minister Gęsickiej poprzez tzw. komponent centralny w wysokości 25% oraz komponent regionalny – 75%, co znacząco wzmocni samorządy. Nastąpi szereg ułatwień proceduralnych w stosunku do pierwszego okresu programowania. Dzięki temu będzie można już we wstępnej fazie projektu przy stosunkowo niewielkich nakładach mieć pewność, iż dany wniosek ma szansę pozytywnego rozpatrzenia.

Prelegent zapoznał uczestników seminarium ze szczegółami nowych zasad. Osoby zainteresowane mogą uzyskać materiały z seminarium poprzez kontakt z zarządem SPE (www.spe.pl). Przy organizowaniu seminarium zarządowi SPE we współpracy z ks. Cezarym Królewiczem, pełniącym funkcję asystenta kościelnego SPE, przyświecała główna myśl o tym, iż inwestowanie w człowieka poprzez inwestycje z różnych programów operacyjnych Unii w zgodzie z etycznym prowadzeniem działalności gospodarczej może w przyszłości zaowocować coraz to sprawniejszym zarządzaniem w firmach, pozbawionym korupcji i innych patologii niszczących obraz firmy i przedsiębiorcy bądź osoby zarządzającej. Sobotnie popołudnie upłynęło na prezentacji firm i rozmowach przedsiębiorców, których zaszczyciła swoją obecnością burmistrz miasta Mrągowa Otolia Siemieniec, mrągowscy przedsiębiorcy i osoby zainteresowane SPE. Wieczorem w Galerii Wiliński w Mrągowie odbył się w ramach seminarium koncert jazzowy Trio Andrzeja Jagodzińskiego. Seminarium zakończyło się udziałem w niedzielnym nabożeństwie w kościele ewangelickim w Mrągowie.

wstecz