Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Jubileusz SPE

19 listopada 2008 Jubileusz SPE
SPE obchodziło swój jubileusz w Wiśle

Dnia 24. października 1998 roku Komitet Założycielski Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) złożył w sądzie wniosek o jego rejestrację. Od dnia wpisania SPE do rejestru tj. 31. marca 1999 roku SPE uzyskało osobowość prawną i rozpoczęło formalną działalność. Złożenie wniosku o rejestrację poprzedziły działania mające na celu zainteresowanie tematyką prowadzenia etycznej tj. odpowiedzialnej działalności gospodarczej i pobudzenie środowisk związanych z Kościołem ewangelickim w Polsce do powołania stowarzyszenia mającego m.in. promować etykę ewangelicką w wymiarze małej i średniej przedsiębiorczości.

Po dziesięciu latach od złożenia wniosku o rejestrację stowarzyszenia Zarząd SPE zorganizował uroczystości jubileuszowe. Odbyły się one na Śląsku Cieszyńskim w dniach 19-21. września 2008 roku. Miejscem obchodów był Dom Parafialny im. Bp. Andrzeja Wantuły Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. Na uroczyste seminarium przybyli członkowie stowarzyszenia oraz goście, których powitał prezes Edgar Barcikowski z Wrocławia, po czym zgodnie z tradycją stowarzyszenia jego asystent kościelny ks. Cezary Królewicz rozpoczął semianrium modlitwą.

Następnie prezes prowadząc seminarium zapraszał do zabrania głosu jego uczestników, którzy nawiązywali do wielu wydarzeń od czasu poprzedzającego złożenie wniosku i rejestrację aż po dzień dzisiejszy. Jako pierwszy głos zabrał bp Janusz Jagucki – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przytaczając wersety biblijne, które przypominały o biblijnych wskazaniach dla każdego człowieka mówiące o prawdziwej wartości i godności uczciwej pracy ludzkiej. Następnie o historii powstawania SPE mówił bp senior dr Jan Szarek będący głównym inspiratorem jego powstania. W osobistej refleksji wspominał to, co stanowiło tło tworzenia nowego stowarzyszenia mającego jednoczyć środowisko ewangelickich przedsiębiorców.

Głos zabrali również: bp Paweł Anweiler – zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. prof. dr hab. Marcin Hintz pełniący jako pierwszy funkcję asystenta kościelnego w SPE, Rudolf Stoehr z Hamburga – przedstawiciel Initiativetj. niemieckiej organizacji partnerskiej SPE, Czesław Gluza – starosta cieszyński, Andrzej Molin – burmistrz Wisły, Anna Kańska-Górniak – przedstawiciel Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie będącego partnerem SPE oraz Tomasz Brzoza – prezes Zarządu Forum Firm Miasta Radlin będącego również partnerem SPE.

Po krótkiej przerwie Marek Heinrich z firmy ESCO, członek SPE, przedstawił działalność stowarzyszenia w minionych latach ilustrując swoją wypowiedź zdjęciami. Jego wypowiedź uzupełnili bp Jan Szarek oraz ks. Cezary Królewicz. Później znalazł się też czas na podziękowania na ręce prezesa stowarzyszenia oraz w szczególny sposób na ręce regionalnego koordynatora SPE w Diecezji Cieszyńskiej Barbary Majętny z Ustronia, która włożyła ogromny wysiłek w organizację uroczystości jubileuszowych.

Po obiedzie uczestnicy semianrium udali się na wycieczkę do Zameczku Prezydenta RP w Wiśle Czarnem. Wieczorem wzięli udział w bankiecie przygotowanym w sali Domu Parafialnego w Wiśle.

Uroczystym obchodom towarzyszyły liczne rozmowy, wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów przedsiębiorców ewangelickich.

W niedzielę 21. września 2008 roku uczestnicy seminarium wzięli udział w nabożeństwie w kościele parafialnym apostołów Piotra i Pawła w Wiśle w czasie którego kazanie wygłosił ks. Cezary Królewicz, który powiedział m.in.:  Wolność polityczna lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pobudziła wolność gospodarczą, a ta wzmogła ludzką aktywność. Rozpoczął się wielki proces zmian w gospodarce po dziesięcioleciach trwania w systemie nakazowo-rozdzielczym do systemu wolnorynkowego. Tempo przemian było początkowo dość duże, ale najgorzej było z ich jakością.Dlatego kościół ewangelicki od razu postulował potrzebę promowania określonych zasad w gospodarce. Pilnie powstała konieczność wsparcia przemian gospodarczych etyką, aby potrzebne zmiany nie stały się polem do nadużyć.

Dodał również: Nie bez znaczenia dla działalności SPE jest bieżąca sytuacja gospodarcza w Polsce. Ona z jednej strony często powoduje zniechęcenie do jakiejkolwiek formy aktywności w sferze gospodarczej z uwagi na przerażającą falę afer. Z drugiej strony staje się tym bardziej zachętą do promowania poprzez SPE postaw etycznych, niezbędnych w życiu gospodarczym. Szereg obecnych problemów Polski wynika bowiem z całkowitej ignorancji człowieka i jego praw, człowieka jako podmiotu życia gospodarczego. Niestety znów staje się on coraz bardziej przedmiotem nieodpowiedzialnej działalności gospodarczej. Promowanie postaw etycznych w gospodarce staje się więc towarem pierwszej potrzeby mimo chcącego zniechęcić do tego otoczenia. Towar ten jest dzisiaj właściwie bezcenny….
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich do swojej nazwy świadomie dołączyło przymiotnik ewangelicki, aby podkreślić swoje szczególne przywiązanie do Ewangelii jako źródła etyki, a więc źródła zasad i norm w prowadzonej działalności gospodarczej zarówno skupionych w stowarzyszeniu jak i tych do których stowarzyszenie dociera ze swoją ofertą. Można w kontekście dzisiejszego słowa apostolskiego powiedzieć, że członkowie stowarzyszenia chcą być mądrymi i dlatego chcą inwestować w Ewangelię.

Bezpośrednio po nabożeństwie w wiślańskim kościele uczestnicy uroczystych obchodów 10-lecia SPE mogli wysłuchać wspaniałego koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im Stanisława Hadyny.

Zgodnie podkreślano i uznano w różnych wypowiedziach w czasie uroczystych obchodów, iż SPE ma przed sobą wiele nowych zadań, które określa bieżąca sytuacja w Polsce. Wciąż pozostaje jeszcze wiele  miejsc, gdzie należy dotrzeć z ofertą SPE i zachęcić do zasilenia jego szeregów.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Władysław Wiliński, Michał Pilch

wstecz