Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Porozumienie o współpracy podpisano w Cieszynie.

22 lutego 2007 Porozumienie o współpracy podpisano w Cieszynie.

Przedsiębiorcy postanowili połączyć swoje wysiłki podpisując porozumienie o współpracy.


16. lutego 2007 roku na historycznej Górze Zamkowej w Cieszynie tuż obok Wieży Piastowskiej nad Olzą w sali konferencyjnej Oranżerii przedstawiciele Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich i Forum Firm Miasta Radlin, podpisali porozumienie o współpracy celem realizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i promocyjnym.
Zakres zadań zakłada szkolenia, przepływ informacji i wymianę doświadczeń, a także promocję przedsięwzięcia oraz działania wspomagające funkcjonowanie Stron w warunkach Unii Europejskiej.
W spotkaniu mającym na celu podpisanie porozumienia udział wzięli głównie przedstawiciele zarządów, dyrekcji i reprezentanci trzech klubów przedsiębiorców. Zaproszonych gości przywitali: Burmistrz Miasta Cieszyna Bogdan Ficek, dyrektor Zamku Ewa Gołębiowska, prezes Forum Tomasz Brzoza i asystent kościelny SPE ks. Cezary Królewicz. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie – Anna Bacza, nawiązując do charakteru spotkania, wystąpiła z prezentacją nt. „Akademii Dialogu”.
Swoje podpisy na „Porozumieniu o współpracy” złożyli: Ewa Gołębiowska, Tomasz Brzoza, oraz Piotr Kurek- wiceprezes SPE w zastępstwie Edgara Barcikowskiego. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek oraz zwiedzanie Zamku i Brackiego Browaru Zamkowego. Spotkanie przygotowały i prowadziły Anna Kańska – Górniak – koordynator Klubu Przedsiębiorcy w Cieszynie, a z ramienia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich – Barbara Majętny.
Po złożeniu podpisów do zebranych zwrócił się ks. Cezary Królewicz dziękując za włożoną dotychczasową pracę, aby mogło dojść do tego porozumienia i zbudowania wzajemnego zaufania. W czasie spotkania uzgodniono również pierwszy konkretny plan działania na rok 2007. Celem tego planu współpracy jest rozwój przedsiębiorczości i struktur partnerskich nie tylko na terenie Śląska Cieszyńskiego. Po podpisaniu stosownych dokumentów przedsiębiorcy zwiedzili Zamek oraz wystawę „Kooperacje. Polskie szkoły projektowe i przedsiębiorstwa.” Na zakończenie zwiedzili także Bracki Browar Zamkowy.

wstecz