Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Przedsiębiorcy we Wrocławiu

29 października 2013 Przedsiębiorcy we Wrocławiu

Po raz pierwszy Polska gościła doroczny zjazd przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej. Do Wrocławia przyjechali biznesmeni z dziewięciu krajów. Konferencja przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej (Jahrestagung) była współorganizowana przez stowarzyszenie Initiative oraz polskiego partnera: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE). Miejscem spotkania był Hotel Plaza.

a1

Powitanie uczestników zjazdu we Wrocławiu przez Edgara Barcikowskiego – prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich

W dniach od 11 do 13 października 2013 roku, we Wrocławiu gościli biznesmeni – ewangelicy z Niemiec, Łotwy, Rumunii, Rosji, Słowenii, Czech, Ukrainy, Węgier i Polski, stawiający sobie za cel promowanie etyki ewangelickiej w gospodarce nowych krajów Unii Europejskiej.

a2

Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz wygłosił referat wprowadzający poświęcony Ewangelikom w katolickiej Polsce

W piątek 11 października po powitaniu uczestników zjazdu przez prezesa SPE Edgara Barcikowskiego – rodowitego wrocławianina – oraz po Walnym Zgromadzeniu członków Initiative Biskup Ryszard Bogusz wygłosił referat wprowadzający poświęcony Ewangelikom w katolickiej Polsce.

a3

Modlitwa poranna na rozpoczęcie drugiego dnia obrad przedsiębiorców ewangelickich we Wrocławiu prowadzona przez księdza Cezarego Królewicza – asystenta kościelnego SPE

a5

Prof. Jerzy Buzek wygłosił referat: Przyzwoite zachowanie w gospodarce i polityce wprowadzający w główny temat zjazdu

Po wystąpieniu prof. Jerzego Buzka specjalny wykład wygłosił dr Piotr Oszczanowski z Wrocławia.

a6

Dr Piotr Oszczanowski wygłosił referat o historii kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku od czasów Reformacji po współczesność

Po wykładzie Piotra Oszczanowskiego słowo pozdrowienia przekazał Biskup Jerzy Samiec, a następnie Biskup Jan Szarek.

a7

Słowo pozdrowienia przekazał Biskup Jerzy Samiec z Warszawy

a8

Biskup Jan Szarek przypomniał historię powstania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich

Sobotnie popołudnie przeznaczone było na zwiedzanie Wrocławia.

a9

Wyróżnienia dla praktykantów za rok 2013. Od lewej: Olena Polidovych z Ukrainy, Marcin Strzelczyk z Polski, Ksenija Bloschko z Rosji i Yuri Trofimov z Rosji

a10

Uczestnicy zjazdu przed zwiedzaniem Wrocławia zgromadzili się przed hotelem

Sobotnie popołudnie 12 października uczestnicy zjazdu spędzili zwiedzając Wrocław. Odwiedzili m.in. Dzielnicę Wzajemnego Szacunku 4 Wyznań oraz wysłuchali specjalnego koncertu organowego w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej.

DCIM100MEDIA

Sobotni wieczór połączony z wręczeniem prestiżowej nagrody przyznawanej przez Initiative

Wieczorem wręczona została tegoroczna nagroda Initiative oraz wyróżnienia dla praktykantów. Oprawę muzyczną zapewniła wybitna harfistka prof. Ewa Jaślar – Walicka.

a12

Prof. Ewa Jaślar – Walicka – harfistka

Sobotni wieczór zakończyła modlitwa Biskupa Klausa Wollenwebera z Bonn.

a13

Biskup Klaus Wollenweber z Bonn prowadził sobotnią modlitwę wieczorną

Zjazd zakończono tradycyjnie niedzielnym nabożeństwem w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

a14

Kościół ewangelicki Opatrzności Bożej we Wrocławiu 13.10.2013 – nabożeństwo niedzielne na zakończenie zjazdu przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej.

Zgromadzonych powitał Biskup Ryszard Bogusz.

a17

Zgromadzonych na nabożeństwie powitał Biskup Ryszard Bogusz

Na wstępie słowo pozdrowienia przekazał ks. superintendent Reiner Rinne pełniący opiekę duszpasterską w Initiative.

a18

Ks. superintendent Reiner Rinne przekazał w czasie niedzielnego nabożeństwa słowo pozdrowienia od Initiative. Od lewej: ks. Cezary Królewicz i ks. Reiner Rinne

Kazanie wygłosił Biskup Ryszard Bogusz
Modlitwy przyczynne prowadził ks. Cezary Królewicz.

Modlitwa przyczynna członków Initiative. Od lewej: ks. Cezary Królewicz, Gabriela Siegmund z Polski, Dr Alexander Pastor z Rosji, ks. Reiner Rinne, Anna Bekefi z Węgier

Modlitwa przyczynna członków Initiative, SPE oraz organizacji partnerskich przedsiębiorców ewangelickich. Od lewej: ks. Cezary Królewicz, Gabriela Siegmund z Polski, Dr Alexander Pastor z Rosji, ks. Reiner Rinne, Anna Bekefi z Węgier

a19

Błogosławieństwa udzielił Biskup Ryszard Bogusz

Stowarzyszenie Initiative – mające na celu wspieranie ewangelickiej odpowiedzialności w gospodarce Europy Środkowo-Wschodniej powstało w 1996 roku w Bonn. Założycielami stowarzyszenia byli m.in. Hans-Dietrich Genscher – minister spraw zagranicznych Niemiec oraz znani przedsiębiorcy: Wolfgang Bosch czy Hans Drechsler. Dzięki Initiative powstały organizacje partnerskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce jest to Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich. Initiative co roku nagradza przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszą nagrodę otrzymał polski przedsiębiorca – Alfred Smolczyński z Pomorza. Także w następnych latach przedsiębiorcy ewangeliccy z Polski otrzymywali nagrody i wyróżnienia. SPE we współpracy z Initiative umożliwia, studentom wyznania ewangelickiego ostatnich lat studiów lub mających swój własny bussines plan, odbycie bezpłatnych praktyk zagranicznych w niemieckich firmach różnych branż. Skorzystało z nich do tej pory kilkadziesiąt osób. W roku 2013 praktykę w Karlsruhe odbył Marcin Strzelczyk z Gdańska. Misją – powstałego w 1999 roku – Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich jest m. in. propagowanie ewangelickiego etosu pracy i podnoszenie etyki zawodowej przedsiębiorców oraz wspieranie przedsiębiorców ewangelickich. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich jest pomostem w budowaniu kontaktów gospodarczych opartych na zaufaniu w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności w gospodarowaniu. Prezesem stowarzyszenia jest obecnie Edgar Barcikowski z Wrocławia, a asystentem kościelnym ks. Cezary Królewicz z parafii w Lubaniu na Dolnym Śląsku.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Mirosław Ogrodnik

wstecz