Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Umowa o współpracy podpisana w Radlinie

6 lipca 2007 Umowa o współpracy podpisana w Radlinie

Porozumienie przedsiębiorców uzupełnione zostało w Radlinie podpisaniem przez zainteresowane strony umowy o współpracy.

W związku z podpisaniem 16. lutego 2007 roku w Cieszynie porozumienia wyrażającego intencje Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE), Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (Zamek) oraz Forum Firm Miasta Radlin (Forum) o wspólnym działaniu, nastąpiło dalsze sformalizowanie tej inicjatywy poprzez podpisanie umowy o współpracy (2.06.2007). Okazją do tego były III Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów dla Domu i Ogrodu w Radlinie w czasie których przedstawiciele trójstronnego porozumienia złożyli stosowne podpisy na umowie o współpracy. Popisanie umowy poprzedziło wspólne otwarcie targów i udział w prezentacji projektu wspartego środkami unijnymi pod nazwą „Pomysł na sukces”. Podpisy złożyli: Ewa Gołębiowska z Cieszyna (Zamek), Edgar Barcikowski z Wrocławia (SPE) i Tomasz Brzoza z Radlina. W podpisanej umowie czytamy min.: „Strony zgodnie ustalają, iż podejmą wzajemną współpracę w celu realizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i promocyjnym dalszego podnoszenia jakości i sprawności działań w zakresie: – organizacji szkoleń, – przepływu i wymiany informacji, – wymiany doświadczeń, – wzajemnej promocji, jak również – działań wspomagających funkcjonowanie stron w warunkach Unii Europejskiej. Wymiana doświadczeń polegać będzie na wykorzystaniu sukcesów i atutów oraz doświadczeń i pozycji rynkowych Stron, w celu budowania konkurencyjności i potencjału partnerskiego … Strony wymienią doświadczenia z zakresu ubiegania się o środki krajowe i unijne oraz wystąpią z propozycjami podjęcia nowych działań w ramach zainicjowanej współpracy. Propozycje te zostaną przedstawione łącznie z wstępnym harmonogramem terminów spotkań i wskazaniem zapewnionych miejsc konferencji i zaplecza organizacyjnego”.

W czasie podpisania umowy obecna była burmistrz miasta Radlin Barbara Magiera, poseł Andrzej Markowiak, ks. Cezary Królewicz, przedstawiciele Powiatu Wodzisławskiego oraz liczni przedsiębiorcy reprezentujący wszystkie zainteresowane środowiska.

Wkrótce na mocy podpisanej umowy uruchomiona zostanie nowa strona internetowa: http://www.ebazafirm.pl/ wspierająca i koordynująca planowane działania.

ks. Cezary Królewicz

wstecz