Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie SPE w Cisownicy

5 maja 2020

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich zaprasza członków SPE na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27.06.2020 roku w sali parafialnej parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy, ul. Cisowa 128.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość zarezerwowania noclegów . Deklaracje chęci skorzystania z noclegu proszę przesłać na email : magatedgar@o2.pl w terminie  do dnia 30.05.2020   Zapraszamy wszystkich członków do udziału w Walnym  Zgromadzeniu  

PROGRAM  WALNEGO  ZGROMADZENIA

STOWARZYSZENIA  PRZEDSIĘBIORCÓW  EWANGELICKICH  W  CISOWNICY  27.06.2017

 
10:00 – 10:50 – przyjazd i rejestracja członków Stowarzyszenia
10.50  – rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia
 
10:55 – 11:10 – przywitanie uczestników Walnego Zgromadzenia Słowem Bożym – ks. Cezary Królewicz
11:10 – wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta obrad
 
11:10 – 11:15 – wybór członków Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej
11:15 – 11:20 – rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11:20 – 11:25 –udzielenie absolutorium Zarządowi
11:25 – 11:35 – przerwa na kawę
11:35 – 12:15 – dyskusja programowa
12:15 – 12:30 – wystąpienie przedstawiciela Intiative e. V. – Graf Albrecht von Schlabrendorf
12:30 – 12:35 – informacja na temat praktyk zawodowych w Niemczech  w 2020
12:35 – 12:40 – wybór Prezesa Zarządu
12:40 – 13:00 – wybór członków Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
13:00 – 13:30 – dalsza część dyskusji programowej
13:30 –  zakończenie obrad
 
13:30 – 14:30 – obiad
Zapraszamy wszystkich członków do udziału w Walnym  Zgromadzeniu
  wstecz