Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Reklama w serwisie

§ 1

1. Strona internetowa przeznaczona jest dla wszystkich, nie tylko dla członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich. Wyłącznie dla członków SPE przeznaczona jest baza danych.

§ 2

1. Członek SPE który ma opłacone składki członkowskie za dany rok ma prawo do umieszczenia w bazie danych reklamy swojej firmy.

2. Koszt reklamy roczny dla członków wynosi 80,00 zł., która to opłata powinna być uiszczona przelewem bankowym do 15.01. danego roku na konto SPE.

3. Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z Administratorem w celu uzgodnienia treści reklamy. Treść reklamy nie może naruszać ogólnie przyjętych wartości i zasad obowiązujących w Statucie SPE.

4. Po dokonaniu wpłaty w terminie 14 dni roboczych Administrator umieszcza uzgodnioną treść reklamy w bazie danych.

5. Członek SPE może dokonywać w ciągu roku kalendarzowego korekty treści reklamy do dokonaniu opłaty w wysokości 20 zł za jednorazową zmianę.

§ 3

1.Jeżeli członek SPE którego firma jest w bazie danych nie prolonguje w terminie do 31.01. danego roku kalendarzowego opłaty za reklamę jest to równoznaczne z rezygnacją .Administrator w terminie 14 dni roboczych dokona kasacji reklamy.

§ 4

1.Zarząd SPE zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat corocznych za przedłużenie reklamy w terminie do 31.12 roku poprzedzającego.

2. Administratorem bazy danych w imieniu SPE jest ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich, ul. Traugutta 23, 43-300 Bielsko-Biała.