Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Współpraca z Initiative

Od samego początku swojego istnienia Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich współpracuje z partnerem niemieckim. Jest nim INITIATIVE tj. Towarzystwo Wspierania Odpowiedzialności Ewangelickiej w Gospodarce Europy Środkowej i Wschodniej (Fördergeselschaft für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft Mittel- und Osteuropa e.V.) Initiative pomogło w latach 90. XX stulecia zainicjować starania mające na celu powołanie w Polsce i wielu innych krajach dawnego bloku sowieckiego organizacje partnerskie. W zamyśle mają one ułatwiać nie tylko wzajemne kontakty środowisk biznesowych wywodzacych się z Kościoła Ewangelickiego w różnych częściach Europy, lecz także wspierać i promować etykę ewangelicka w odpowiedzialnym gospodarowaniu. Współpraca SPE i Initiative jest wielopłaszczyznowa. Ma ona charakter stałej wymiany doświadczeń, kontaktów pomiędzy przedsięborcami z wielu krajów europejskich, praktyk zawodowych w firmach niemieckich oraz nominacji do prestiżowej nagrody dla przedsiębiorców ewangelickich z Europy Środkowo-Wschodniej.

Hospitacje w Niemczech

Jednym z hospitantów 3 tygodniowej praktyki organizowanej w Niemczech przez SPE i INITIATIVE był Łukasz Hławiczka.

spe

CZYTAJ WIĘCEJ