Aspekty duszpasterskie etyki w gospodarce.

Moje prawie dwudziestoletnie zainteresowania etyką ewangelicką i jej współczesnym wpływem na gospodarkę w skali lokalnej i globalnej pozwalają na dokonanie kilku spostrzeżeń, które chcę odnieść do pracy duszpasterskiej.

Podnoszenie problematyki etycznej w duszpasterstwie środowiskowym powinno być zawsze wyrazem troski o wiarę pojedynczego człowieka oraz jej praktykowanie w codziennej służbie bliźniemu. Wynika to wprost z zakorzenienia etyki ewangelickiej, chętnie zwanej protestancką, w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, a w życiu chrześcijanina powinno się przejawiać dążeniem do doskonałości. Spełnianie biblijnego postulatu doskonałości wyraża się codziennym wyznawaniem wiary lub jego brakiem. Człowiek wierzący jest zawsze praktykujący. Dlatego każde myślenie i działanie odnoszące się do Biblii będzie wymagać doskonalenia się na wzór Jezusa Chrystusa.

Kiedy Polska rozpoczęła na progu lat dziewięćdziesiątych XX wieku budowę nowego ustroju gospodarczego poszukiwano odpowiedniego modelu, aby planowane zmiany mogły przynieść upragniony dobrobyt znany dotąd jedynie z Europy Zachodniej i Północnej oraz Stanów Zjednoczonych. Pojawiały się różne pomysły, które czasem wzajemnie się wykluczały. Chociaż najbardziej racjonalny wydawał się projekt społecznej gospodarki rynkowej, ostatecznie zwyciężył nurt liberalny w próbie budowania kapitalizmu, co ciekawe bez kapitału, zwłaszcza finansowego. Rodziło to wiele pokus i niestety było również przyczyną wielu nadużyć. Reakcją na to było poszukiwanie takiego modelu rozwoju ekonomicznego państwa, który zabezpieczałby nie tylko wzrost gospodarczy, ale co o wiele ważniejsze – jego fundamenty. Wśród żywo reagujących był kościół ewangelicki w Polsce. We współpracy z zagranicznymi partnerami organizowane były seminaria odnoszące się wprost do potrzeby uwzględniania w prowadzeniu działalności gospodarczej zasad etycznych. Kościół ewangelicki w Polsce dostrzegał toczącą się na wyższych uczelniach ożywioną dyskusję o potrzebie respektowania etyki w rodzącym się na nowo życiu gospodarczym. Przykłady z bieżącego życia gospodarczego w sposób naturalny wymuszały refleksję nad koniecznością lepszych regulacji prawnych w oparciu także o etykę.

Współcześnie, mimo upływu 25 lat od czasu zmian w Polsce, nadal istnieje ogromny deficyt postaw etycznych w życiu społecznym i gospodarczym. Uważam, że istnieje potrzeba uwrażliwienia zarówno młodego pokolenia jak i ludzi dojrzałych na przestrzeganie zasad w życiu społecznym, a w tym i gospodarczym. Z pomocą przyjdą księgi wyznaniowe naszego Kościoła, gdzie objaśnienia do Małego i Dużego Katechizmu Marcina Lutra są doskonałą okazją do promowania postaw etycznych. Samo tylko objaśnienie do siódmego przykazania zawarte w Dużym Katechizmie odnosi się w ciekawy i jakże aktualny sposób to problemów życia gospodarczego. Czytamy w nim m.in.:  Bo kraść … nie znaczy jedynie opróżniać cudze skrzynie i kieszenie, lecz ograbiać na targu, w sklepach, stoiskach, winiarniach i szynkach, w warsztatach, słowem tam, gdzie się robi interesy, bierze i daje pieniądz za towar lub pracę. Na przykład – aby to wyjaśnić może nieco zbyt dosadnie ludziom prostym, dla wykazania, jak rzetelnymi jesteśmy: jeżeli parobek lub służąca w domu nie służą wiernie i wyrządzają szkodę lub dopuszczają do niej, chociaż mogą jej łatwo zapobiec; albo marnują i zaniedbują przez lenistwo, opieszałość lub na złość i na przekór swoim panom i paniom ich dobra lub czynią to świadomie w inny sposób (bo nie mówię o tym, co może zajść przez przeoczenie i nieumyślnie) – możesz w ciągu roku skraść trzydzieści lub czterdzieści, a nawet więcej guldenów, za które gdyby je ktoś inny ukradkiem wziął lub ubocznie wyniósł, musiałby zginąć na stryczku; ale ty śmiesz w danym razie jeszcze stawiać czoło i dąsać się, i nikt się nie waży nazwać cię złodziejem. To samo mówię też o rzemieślnikach, robotnikach, dniówkowych pracownikach, którzy w swej samowoli nie wiedzą już, jak z ludzi zdzierać, a mimo to są opieszali i nierzetelni w pracy. Wszyscy oni są o wiele gorsi niż potajemni złodzieje, przeciwko którym można zakładać zamki i zasuwy, lub też, gdy się ich złapie, tak ich potraktować, że tego więcej nie zrobią. Przed tamtymi jednak nikt się nie może obronić ani na nich krzywo spojrzeć lub oskarżyć ich o jakieś złodziejstwo; toteż każdy woli raczej dziesięć razy ponieść stratę na kieszeni; bo tu chodzi o moich sąsiadów, o dobrych przyjaciół; o moją własną czeladź – ci, od których oczekuję dobrych rzeczy, oszukują mnie pierwsi.

Żywy język Marcina Lutra i dosadność jego sformułowań warto sobie przypominać w epoce tzw. okrągłych wypowiedzi. Objaśnienia do siódmego i pozostałych przykazań zawierają ich bardzo wiele.

Etyka ewangelicka jako etyka teologiczna ma swoje silne zakorzenienie w wyznawanej wierze, inaczej mówiąc dobre, etyczne jest to, co podoba się Bogu, co jest wypełnieniem Jego woli, a etyczny jest ten, kto wierzy. Czynna wiara skutkuje postawą etyczną, skutkuje miłością do Boga i bliźniego, chęcią doskonalenia się i służby.

Mimo upływu czasu oferta ewangelickiej etyki jest stale aktualna, gdyż Słowo Boże jako jej źródło jest stale aktualne. Chociaż dziś niektórzy publicyści odrzucają atrakcyjność i aktualność etyki protestanckiej jako swoistego ducha kapitalizmu, to jednak tak długo jak etyka sięga do Pisma Świętego, tak długo jest aktualna. Na tym właśnie polega niezmiennie aktualność ewangelickiej etyki. Jej siła ma swoje źródło religijne. To odróżnia ją zasadniczo od innych poglądów etycznych istniejących w świecie.

Duszpasterstwo ewangelickie powinno docierać do wszystkich, którzy być może czują się zagubieni we współczesnym świecie. Zarówno lekcje nauczania kościelnego, szeroko rozumiana praca z młodzieżą w kościele oraz inne formy pracy duszpasterskiej są dobrą okazją do promowania postaw etycznych. Swoją rolę ma też wciąż do odegrania Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich, aby kształtować postawy etycznego przedsiębiorcy wśród ludzi posiadających własną działalność gospodarczą. Stowarzyszenie daje szansę młodym ludziom do poznawania zachodnioeuropejskiego stylu prowadzenia biznesu, poznawania kultury przedsiębiorczości mało znanej w krajach postkomunistycznych.

Coraz bogatsza jest też polskojęzyczna literatura mogąca pomagać w prowadzeniu ewangelickiego duszpasterstwa dotyczącego życia gospodarczego na co dzień. Jednym z ciekawszych wydawnictw jest przekład pism etycznych Lutra np. o kupiectwie i lichwie z roku 1524.

© by ks. Cezary Królewicz  2015

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings