Na własny rachunek

Wraz z rozwojem kapitalistycznego systemu ekonomicznego, opartego przynajmniej w zasadniczych stadiach swego rozwoju na przymiotach prywatnej własności, rozwijała się klasyczna, jak dziś powiadamy, ekonomia. Jednocześnie rozwijała się koncepcja gospodarowania, która wiele wniosła do politycznej myśli liberalizmu. Stąd mówi się o koncepcji liberalnej.

„Ojciec ekonomii politycznej” , jeden z twórców myśli społecznej kapitalizmu, Adam Smith, tłumaczył sens własności prywatnej, indywidualnej w następujący sposób. Człowiek żyjący w świecie realnym, gdzie dobra nie są w dostatecznej obfitości interesuje się tylko taką działalnością, która faktycznie jest niemoralną, chciwą. Innych członków społeczeństwa uważa za narzędzia zaspokojenia swoich potrzeb. Ma dwie zasadnicze skłonności – pierwsza to skłonność do wymiany poprzez chciwość, chęć pomnażania bogactwa, skłonność do oszustwa. Druga to skłonność do specjalizacji pracy, aby wykonywać pracę dla siebie łatwiejszą. Ostatecznie jednak, zdaniem Smitha, egoistyczne namiętności poszczególnych ludzi służą dobru całego społeczeństwa. Człowiek specjalizuje swe czynności produkcyjne i uprawia wymianę, zawiązując tym samym mechanizmy gospodarowania, pomnażające realne bogactwo wspólnoty ludzi. Jeśli wszyscy będą się kierować swoim interesem, to także interes wspólny na tym skorzysta. Klasyczne rozważania nad istotą i pożytkiem własności prywatnej łączy z własnością środków pracy (maszyn, narzędzi itp.), tak jak łączą bogactwo z pracą. Źródłem zdobycia i powiększenia bogactwa jest praca, a podstawą zwiększenia ilości pracy – akumulacja oraz inwestycje. Namiętności ludzkie służą więc rozwojowi poprzez skłonności do podejmowania inwestycji, do powiększania pracy.
Ciekawe podejście do praktyk i inicjatyw ekonomicznych kapitalizmu, a tym samym do idei własności prywatnej i przymiotów człowieka gospodarującego, mają autorzy szukający związków między ideami religijnymi i ekonomicznymi.

Dotyczy to w pierwszym rzędzie socjologów Maxa Webera, Lombarta, Tawneya, a także bardziej nam współczesnego ekonomisty K. Bouldinga.

W procesie ewolucji kapitalizmu przypisują oni szczególną rolę wpływom protestantyzmu, jako ruchowi religijnemu, jak i wpływom jego walorów etycznych.

Wspomniani autorzy skłaniają się ku poglądowi, że innowacje religijne, dokonane za sprawą takich ludzi, jak: Luter, Kalwin, Menno Limons, George Fox, John Wesley czy Booth, poprzedziły i utorowały drogę innowacjom w życiu gospodarczym. Jak powiada K. Boulding: „… gdy obrazoburstwo raz zwycięża w tej najbardziej tradycyjnej i „świętej” dziedzinie życia, a „wolna inicjatywa” staje się popularna w religii, wówczas duch innowacji przenika wszystkie inne sfery życia”. Dlatego szczególną rolę w kreowaniu cech właściciela kapitału, w rozwijających się instytucjach kapitalizmu, przypisuje się protestantyzmowi. Istotną rolę przypisuje się protestantyzmowi także w kwestii kreowania sposobu gospodarowania. Nie jest przypadkiem, że rewolucja ekonomiczna w Anglii w XVIII wieku w dużym stopniu była dziełem kwakrów.

Szczególną cechą działań właściciela wyrosłego z ducha tradycji protestantyzmu, jest perfekcjonizm, z tym że, w przeciwieństwie do katolicyzmu, staje się on próbą prowadzenia życia pełnego chrześcijańskiej doskonałości na co dzień w świecie, a nie w klasztornym zamknięciu.

W praktyce, jak się okazało, tak pojmowany perfekcjonizm prowadzi do purytanizmu W praktyce ekonomicznej prowadzi to do takich cnót jak oszczędność, ciężka praca, wstrzemięźliwość, poświęcenie itp. Cokolwiek można by stwierdzić o moralnej czy też etycznej stronie tej sprawy, to cnoty te w praktyce życia gospodarczego prowadzą do wzrostu produktywności, stymulują skłonności przedsiębiorcy do akumulacji, w sumie – do szukania pomyślności materialnej.

Ważną ekonomicznie, bo wyznaczającą zachowanie właścicieli przedsiębiorców, jest protestancka myśl o miłosierdziu rozumianym w wąskim znaczeniu. Ta myśl każe tym, którzy posiedli bogactwo, by traktowali je jako swoisty kredyt (powiernictwo), który powinien być użyty na rzecz mniej szczęśliwych. Jak powiada K. Boulding, wyrosłe z protestantyzmu idee indywidualizmu i samopomocy wytworzyły kulturę ekonomiczną, w której tak usankcjonowana indywidualna własność służy rozwojowi jednostki i społeczeństwa w sposób taki, że recepty na lepszy nie można znaleźć.

Zapoczątkowane w 1989 roku w naszym kraju zmiany ustrojowe otworzyły drogę rozwojowi demokracji i wolnego rynku. Od tego czasu Polska znajduje się na etapie fundamentalnych zmian systemowych. Trwa proces zmian w kierunku demokratycznego, pluralistycznego, tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa, w kierunku efektywnej gospodarki rynkowej oraz państwa konstytucyjnego.

Chociaż do dziś nie zdecydowano się czy w Polsce powinien funkcjonować model anglosaski, europejski czy azjatycki, to jednak główną myślą towarzyszącą przemianom ekonomicznym jest myśl o budowaniu nowoczesnej, konkurencyjnej na światowych rynkach, gospodarki. Te ambitne plany znajdują zrozumienie i akceptację wśród państw określanych mianem „starych demokracji”. Obecnie ścierają się w Polsce poglądy opowiadające się za modelem anglosaskim lub europejskim. Dla Polski model europejski wydaję się najbardziej atrakcyjny. Przewiduje on tzw. społeczną gospodarkę rynkową, z rozwiniętym systemem dobrobytu i bezpieczeństwa socjalnego, łącząc dominującą własność prywatną z rynkiem opartym na zasadach konkurencji.

Szeroko dyskutowana jest obecnie w Polsce rola religii w gospodarce. Nakładem różnych polskich wydawnictw ekonomicznych ukazują się publikacje dotyczące różnych aspektów oddziaływania religii na gospodarkę. Modny dzisiaj jest temat etyki biznesu czyli sposobu prowadzenia interesów w zgodzie z własnymi przekonaniami np. religijnymi mogącymi w efekcie poprawić wyniki ekonomiczne.

Coraz wyraźniej pojawia się ostatnio problem etyki w polskiej gospodarce. Coraz częściej dostrzega się konieczność istnienia zasad i norm w praktyce życia gospodarczego. Myślę, że potrzebę etyki w polskiej gospodarce dostrzegają zwłaszcza ci, którzy swoją działalność gospodarczą widzą w dalszej perspektywie czasowej.

W kwestii etyki gospodarczej głos zabierają także Kościoły. Pojawiają się bowiem zasadnicze pytania. Należą do nich m.in. pytanie o model rodziny w gospodarce rynkowej, odpowiedzialność za słowo, poszanowanie cudzej własności i cały szereg innych pytań wynikających z obserwacji naszej rzeczywistości.
Tworzonej polskiej gospodarce rynkowej z pewnością przydadzą się myśli i wartości jakie zawiera w sobie ewangelicyzm.

Ewangelicyzm promuje bowiem wychowywanie światłych, odpowiedzialnych, samodzielnych, gospodarnych i miłujących swoje rodzinne strony obywateli. Ewangelicyzm chce zawsze budować na solidnym fundamencie, za który uznaje Słowo Boże. Wszelkie swoje wysiłki motywuje religijnie odnosząc je do Pisma Świętego. Umiłowanie Bożego Słowa jest tym, co w polskiej rzeczywistości wydaje się szczególnie poważną ofertą. Od czasów Reformacji w części Europy pod wpływem Pisma Świętego powstały nowe typy zachowań społecznych. Społeczeństwo doświadczyło jakby „powtórnego chrztu” przeżywając swoiste catharsis. Polaków natomiast bardziej fascynowała literatura i spuścizna intelektualna antyku niż Pismo Święte i dyskusje o zbawieniu. Polska przeżyła Reformację bardziej w sferze politycznej, jako kwestię ziemskiej sprawiedliwości. Dzisiaj otwiera się przed Polską szansa na ponowne odkrycie wartości Bożego Słowa. Sprzyja temu obecny w polskiej rzeczywistości ewangelicyzm. Może on wpłynąć na ludzkie postawy w działaniu na własny rachunek…

© by ks. Cezary Królewicz

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings